Fyra avsnitt

Materialet är uppdelat i fyra avsnitt:

Man kan arbeta med ett eller flera avsnitt och det finns inte någon bestämd ordning på avsnitten.

Utöver våra fyra avsnitt finns våra personliga rekommendationer kring friskvård i avsnitten Satsa på detta! och Se upp med!