Diskutera kost

Kost

Vi påverkas alla av hur mycket, lite och vad vi äter och dricker. I det här avsnittet vill vi att du ska reflektera över dina egna kostvanor och tillsammans med andra diskutera hur kostvanorna påverkar oss under dagtid. Du/ni kan söka mer information om detta med hjälp av våra länkar.

När du har jobbat färdigt med avsnittet ”Kost” kan du använda mallen ”Egen slutreflektion” för att dokumentera vad du har lärt dig av arbetet med detta avsnitt.

 

Diskussionsfrågor

Arbeta helst tillsammans någon eller några andra. Tre till fem personer är en bra gruppstorlek, men det går naturligtvis även att svara på frågorna ensam. Använd gärna våra länkar eller sök information på andra sätt för att fördjupa diskussionerna. Det kan vara bra att anteckna. En bra metod för gruppdiskussionerna är att först göra en runda – låta var och en i gruppen svara på frågan utan att bli avbruten – innan diskussionen och sökandet efter mer information börjar.

  1. Vad är en bra frukost?
  • Varför?
  • Hur vet du det?

Här hittar du länkar för fördjupning…

____________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Finns det mat man ska undvika?
  • Hur vet du det?

Här hittar du länkar för fördjupning…

____________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Kan man ändra sina matvanor?
  • Hur vet du det?
  • Hur ska man lyckas med detta?

Här hittar du länkar för fördjupning…

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Klicka här för att komma till ”Egen slutreflektion”