Reflektera kring motion & rörelse

Motion & rörelse

Vi påverkas alla av hur mycket eller lite vi rör på oss. I det här avsnittet vill vi att du ska reflektera över dina egna vanor för motion och rörelse och tillsammans med andra diskutera hur dessa vanor påverkar oss under dagtid. Du/ni kan söka mer information om detta med hjälp av våra länkar.

När du har jobbat färdigt med avsnittet ”Motion & rörelse” kan du använda mallen ”Egen slutreflektion” för att dokumentera vad du har lärt dig av arbetet med detta avsnitt.

 

Reflektionsfrågor

Fundera på egen hand och skriv gärna ner dina svar!

  1. Vad har du för motionsvanor?
  2. Vad tycker du om dina motionsvanor?
  3. Vilka aktiviteter tycker du är motionsaktiviteter?
  4. Kan du ge exempel på någon eller några motionsaktiviteter som du tycker är lustfyllda?

Klicka här för att fortsätta med diskussionsfrågorna!