Om lärresursen Friskvårdsverkstan

Vi har velat skapa en lärresurs med material som ger underlag för egen reflektion och för diskussion med andra kring olika faktorer som påverkar vår hälsa och vårt välmående, och som därmed påverkar våra möjligheter att kunna fokusera och prestera bra när vi studerar, arbetar eller sysslar med andra aktiviteter.

Vi har velat skapa ett material utan pekpinnar eller anspråk på att komma med den enda rätta vägen eller lösningen, utan i stället velat lyfta fram det var och en redan vet och kan, och genom frågorna skapa eftertanke och lust att fördjupa sig vidare i området. De länkar vi har valt tycker vi kan tillföra något till fördjupningsarbetet, men det betyder inte att vi förespråkar allt som man kan hitta i länkarna. Var och en behöver bilda sig sin egen uppfattning grundad på ett flertal informationskällor som man värderar utifrån ett källkritiskt perspektiv. Mer om källkritik hittar du här:

Källkritik på Internet

Kolla källan

Två delar av innehållet här i Friskvårdverkstan, ”Satsa på detta” och ”Se upp med detta”, innehåller våra personliga åsikter om några saker som kan påverka oss positivt eller negativt. Vi baserar åsikterna på våra egna erfarenheter, men också på vår egen fördjupning inom respektive område och vi vill gärna att användarna av Friskvårdsverkstan utmanar och ifrågasätter det vi rekommenderar!

 

Om hemsidan

Friskvårdsverkstan är en öppen lärresurs, producerad 2012 för Folkbildningsrådet av Skarpnäcks folkhögskola. Friskvårdsverkstan är huvudsakligen producerad av Joakim Malmsten och Sofie Sandholm, med bidrag och hjälp från Ann Gillberg, Anna Gustafsson Falck, Mårten Roosvall, Pia Roxell, Cajsa Tartsay och Ingrid Karsten.

Fotografierna är tagna av Sofie Sandholm och Joakim Malmsten.

I filmerna förekommer Joakim Malmsten, Anna Gustafsson Falck och Sofie Sandholm i bild, berättarösterna har Joakim Malmsten, Mårten Roosvall, Pia Roxell och Cajsa Tartsay bidragit med. Bakom kameran jobbade Joakim Malmsten och Sofie Sandholm, redigerade gjorde Joakim Malmsten.

Creative Commons-licens
Detta verk är i alla dess delar licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.

 

Tips på hur du kan använda Friskvårdsverkstan!

Vi har gjort en metodhandledning med förslag på hur lärresursen kan användas i olika sammanhang.

Metodhandledning

 

Skapa en egen öppen lärresurs!

Arbetet med Friskvårdsverkstan är ett Flexlär2012-projekt. Vi har gjort en beskrivning av hur vi har jobbat med produktionen så att du kan få tips och idéer för hur du själv kan skapa en öppen lärresurs.

Så här gjorde vi Friskvårdsverkstan

 

Använd materialet!

Du kan använda materialet i Friskvårdsverkstan på många olika sätt på nätet, du kan även ladda ner materialet.

Material att ladda ner