Så här gjorde vi Friskvårdverkstan

Vi har velat skapa en lärresurs med material som ger underlag för egen reflektion och för diskussion med andra kring olika faktorer som påverkar vår hälsa och vårt välmående, och som därmed påverkar våra möjligheter att kunna fokusera och prestera bra när vi studerar, arbetar eller sysslar med andra aktiviteter.

Vi har velat skapa ett material utan pekpinnar eller anspråk på att komma med den enda rätta vägen eller lösningen, utan i stället velat lyfta fram det var och en redan vet och kan, och genom frågorna skapa eftertanke och lust att fördjupa sig vidare i området. De länkar vi har valt tycker vi kan tillföra något till fördjupningsarbetet, men det betyder inte att vi förespråkar allt som man kan hitta i länkarna. Var och en behöver bilda sig sin egen uppfattning grundad på ett flertal informationskällor som man värderar utifrån ett källkritiskt perspektiv. Mer om källkritik hittar du här:

Två delar av innehållet här i Friskvårdverkstan, ”Satsa på detta” och ”Se upp med detta”, innehåller våra personliga åsikter om några saker som kan påverka oss positivt eller negativt. Vi baserar åsikterna på våra egna erfarenheter, men också på vår egen fördjupning inom respektive område och vi vill gärna att användarna av Friskvårdsverkstan utmanar och ifrågasätter det vi rekommenderar!

Friskvårdsverkstan bit för bit

Innehåll och form

Vi började med att i en grupp på fyra personer spåna idéer till innehållet och till utformningen av lärresursen och definiera målgruppen. Nästa steg var att välja ut så många avsnitt vi kunde tänkas hinna med under projektperioden och vilken typ av innehåll respektive avsnitt skulle ha. Därefter strukturerade vi innehållet i avsnitten för att få en idé om utformningen av lärresursen. Vi formulerade tillsammans ett antal frågor som skulle fungera som ingångar i materialet. Frågorna testades med två olika deltagargrupper på skolan och vi omformade en del av dem för att de skulle fungera som vi hade avsett.

Sen satte vi igång att producera själva innehållet. De texter som finns med har vi skrivit själva, de är baserade på våra egna erfarenheter och kunskap. När det gäller bilder och filmer bestämde vi tidigt i projektet att vi ville producera dem helt och hållet själva och använda teknik och metoder som skulle kunna vara enkla att använda även av personer som inte har några tidigare erfarenheter av att producera material till hemsidor. Vi valde också i första hand gratis programvaror eller de som är relativt billiga då vi vet att ekonomi ofta kan vara ett hinder för att jobba med foto och film.

Fotografera och filma

Vi har fotograferat och filmat med digitalkamera, iPhone 4 och iPhone 4S. Våra foton har vi redigerat med programmen IrfanView och Photofiltre. Collaget på förstasidan (Home) är gjort av bilder som först har behandlats i IrfanView, sedan infogats i ett Word-dokument och där har vi sen sammanfogat dem till ett collage. Word-dokumentet zoomades in så att collaget fyllde i princip hela skärmen. Därefter tog vi en skärmbild som klistrades in i IrfanView och beskars igen och sparades som en jpg-bild.

Att göra film med enkel teknik och använda verktyg som man har till hands i vardagen kallar vi barfotafilmning. Vi vill gärna inspirera fler pedagoger att skapa filmer för undervisning. Mobilen har de flesta med sig hela tiden och vi har använt våra iPhone för att filma. Med hjälp av ett par brädbitar, ett mobilskal, superlim, silvertejp och ett stativ som redan fanns på skolan skapade vi det perfekta stativet för iPhone. Vi valde att filma utomhus för att få bra ljus utan krångel.

Redigera film

I våra filmer har vi valt att genomgående ta bort ljudet från filmen och sen lägga på en berättarröst. För redigeringen av våra filmer ville vi hitta en gratis eller billig lösning som bland annat kunde ha flera ljudspår, och som var lättanvänd och fungerade tillfredställande. Joakim testade åtta olika redigeringsprogram innan vi gemensamt kom fram till att vi tycker att Sony Vegas Movie Studio bäst uppfyller våra krav. Programmet har en unik funktion ”Show me how” som under pågående redigeringsarbete kan visa dig, i ditt eget material, hur du hanterar olika funktioner. Mycket pedagogiskt, tycker vi! Den enda nackdelen är att programmet ännu inte finns på svenska.

Filmerna laddades upp på en server, Screen9, när de var färdiga och därefter bäddade vi in filmerna här på hemsidan. Vi har också lagt upp dem på Skarpnäcks folkhögskolas Youtubekanal.

Länkar

Länkarna som finns i Friskvårdsverkstan är utvalda av Joakim Malmsten och Sofie Sandholm. Vi har letat efter länkar som kan ge relevant information på ett nyanserat sätt, och helst med en vetenskaplig grund. Samtidigt ska informationen vara presenterad på ett lättillgängligt sätt.

Hemsidan

Hemsidan är en WordPress-sida och temat vi har valt är ett gratistema som heter ”Colourway by Inkthemes”. I detta tema kan man anpassa mycket när det gäller färger, bakgrund, logga och favicon och det har vi gjort. Bildspelen i Friskvårdsverkstan är gjorda med en plugin som heter WOW-slider. Man laddar ner WOW-slider till sin dator, tillverkar bildspelet med de inställningar man önskar och laddar upp det till sin WordPressida. Sidorna ”Gott och blandat” och ”Se upp med detta” är tillverkade med en plugin för tabeller, Websimon tables, och därefter har Joakim jobbat vidare med egen html-kod för att få sidorna att se ut som vi ville.

Licenser, producenter och medverkande

Friskvårdsverkstan är en öppen lärresurs, producerad 2012 för Folkbildningsrådet av Skarpnäcks folkhögskola. Friskvårdsverkstan är huvudsakligen producerad av Joakim Malmsten och Sofie Sandholm, med bidrag och hjälp från Ann Gillberg, Anna Gustafsson Falck, Mårten Roosvall, Pia Roxell, Cajsa Tartsay och Ingrid Karsten.

Fotografierna är tagna av Sofie Sandholm och Joakim Malmsten.

I filmerna förekommer Joakim Malmsten, Anna Gustafsson Falck och Sofie Sandholm i bild, berättarösterna har Joakim Malmsten, Mårten Roosvall, Pia Roxell och Cajsa Tartsay bidragit med. Bakom kameran jobbade Joakim Malmsten och Sofie Sandholm, redigerade gjorde Joakim Malmsten.

Creative Commons-licens
Detta verk är i alla dess delar licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.

Läs mer om oss!