Egen slutreflektion om sömn & vila

Dags att tänka efter!

Nu har du kommit till den avslutande delen av avsnittet ”Sömn & vila”. Här kan du jobba på egen hand, men det går också att reflektera tillsammans i grupp. Svara i så fall på frågorna i en runda där var och en i gruppen fyller i fortsättningen på meningarna utan att bli avbruten. När alla har svarat kan ni tillsammans reflektera över hur ni svarade. Anteckna gärna!

Fyll i fortsättningen på meningarna:

1 Det här var nytt för mig…

2 Jag kommer att behålla mina sovvanor för att…
eller
2 Jag kommer att förändra mina sovvanor så här … för att …

 

Fortsätt gärna med något av de andra avsnitten:

Avslappning

Motion & rörelse

Kost