Sömn & vila

Natt och dag

Vi påverkas alla av hur mycket eller lite vi sover. I det här avsnittet vill vi att du ska reflektera över dina egna sovvanor och tillsammans med andra diskutera hur sovvanorna påverkar oss under dagtid. Du/ni kan söka mer information om detta med hjälp av våra länkar.

När du har jobbat färdigt med avsnittet ”Sömn & vila” kan du använda mallen ”Egen slutreflektion” för att dokumentera vad du har lärt dig av arbetet med detta avsnitt.

Klicka här för att börja med dina egna reflektioner